دامنه عملکرد: مناطق تحت مدیریت در استان خراسان شمالی

( موارد ذیل پس از ارسال دستورالعمل از سازمان حفاظت محیط زیست و فرا رسیدن فصل صید سهره اقدام خواهد شد. )

شرایط لازم :

1-دارا بودن مجور حمل سلاح گلوله زنی معتبر به نام شخص
2-دارا بودن دفترچه شناسایی شکارچیان ویژه گلوله زنی معتبر
3-عدم سوء پیشینه در خصوص شکار وحوش و صید غیر مجاز

مراحل انجام کار :

1-حضور خود شخص جهت ارائه مدارک برای ثبت نام در قرعه کشی

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در قرعه کشی :

1-تقاضای کتبی
2-اصل و کپی سری کامل از دفترچه شناسایی شکارچیان
3-اصل و کپی جواز حمل سلاح - کپی شناسنامه

مدارک مورد نیاز صدور پروانه جهت اشخاصی که در قرعه کشی برنده شده‌اند

1-یک قطعه عکس
2-گذاشتن ودیعه مطابق تعرفه هر سال مندرج در دستورالعمل نزد واحد مالی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تا اتمام مدت زمان تعیین شده برای شکار