دامنه عملکرد : رود خانه‌های آزاد استان خراسان شمالی

( موارد ذیل پس از ارسال دستورالعمل از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و فرا رسیدن فصل صید ماهی  اقدام خواهد شد .)

 شرایط لازم :

1- عدم سوء پیشینه در خصوص شکار و صید
 

 مراحل انجام کار :

1-حضور خود شخص جهت اخذ پروانه شکار الزامی می‌باشد .
2-ارائه مدارک مورد نیاز مندرج در ذیل
1- صدور پروانه

مدارک مورد نیاز :

1-یک قطعه عکس
2-یک برگ کپی شناسنامه
3-تهیه فیش بانکی مطابق تعرفه هر سال مندرج در دستورالعمل (وجه مذکور قابل واریز به حساب سیبا ۲۱۷۰۶۰۱۸۱۰۰۰۱به نام حفاظت محیط زیست در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور می‌باشد . )