دامنه عملکرد: شکار گاه های آزادی استان خراسان شمالی

( موارد ذیل پس از ارسال دستور العمل از سازمان حفاظت محیط زیست و فرا رسیدن فصل شکار  اقدام خواهد شد. )

شرایط لازم :

1- دارا بودن مجور حمل سلاح گلوله زنی معتبر به نام شخص
2-دارا بودن دفترچه شناسایی شکارچیان ویژه گلوله زنی معتبر
3-عدم سوء پیشینه در خصوص شکار وحوش و صید غیر مجاز

 مراحل انجام کار :

1-   حضور خود شخص جهت ارائه مدارک برای ثبت نام در قرعه کشی

   مدارک مورد نیاز جهت شرکت در قرعه کشی :

1-    تقاضای کتبی
2-   اصل و کپی سری کامل از دفترچه شناسایی شکارچیان
3- اصل و کپی جواز حمل سلاح کپی شناسنامه

مدارک مورد نیاز صدور پروانه جهت اشخاصی که در قرعه کشی برنده شده‌اند

1-   یک قطعه عکس
2- تهیه فیش بانکی مطابق تعرفه هر سال مندرج در دستورالعمل (وجه مذکور قابل واریز به حساب سیبا ۲۱۷۰۶۰۱۸۱۰۰۰۱به نام حفاظت محیط زیست در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور می‌باشد)