اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی

 

صدور پروانه شکار پرندگان غیر حمایت شده

·         دامنه عملکرد :شکارگاه‌های آزاد استان خراسان شمالی

( موارد ذیل پس از ارسال دستورالعمل از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و فرا رسیدن فصل شکار پرنده اقدام خواهد شد .)

* شرایط لازم :

         1-دارا بودن مجوز حمل سلاح معتبر به نام شخص
           2-دارا بودن دفترچه شناسایی شکارچیان ویژه سلاح ساچمه زنی
3-عدم سوء پیشینه در خصوص شکار و صید

·       مراحل انجام کار :

1-حضور خود شخص جهت اخذ پروانه شکار الزامی می‌باشد .
2-ارائه مدارک مورد نیاز مندرج در ذیل

مدارک مورد نیاز :

1-   یک قطعه عکس-  یک برگ کپی شناسنامه
2- اصل و کپی جواز حمل سلاح
3-تهیه فیش بانکی مطابق تعرفه هر سال مندرج در دستورالعمل (وجه مذکور قابل واریز به حساب سیبا ۲۱۷۰۶۰۱۸۱۰۰۰۱به نام حفاظت محیط زیست در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور می‌باشد . )
4-ارائه دفترچه شناسایی شکارچیان ویژه سلاح ساچمه زنی