اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی

 

صدور پروانه انتفاعی صید سهره طلائی

دامنه عملکرد : مناطق آزاد استان خراسان شمالی

( موارد ذیل پس از ارسال دستورالعمل از سازمان حفاظت محیط زیست و فرا رسیدن فصل صید سهره اقدام خواهد شد. )

·       شرایط لازم :

1-   پروانه مذکور صرفاً جهت افرادی صادر می‌گردد که از این طریق امرار معاش می‌نمایند .
2- ارائه گزارش از پروانه‌ای که در سال قبل در یافت کرده
3-عدم سوء پیشینه در خصوص شکار وحوش و صید غیر مجاز

·       مراحل انجام کار :

1-حضور خود شخص جهت اخذ پروانه صید الزامی می‌باشد .
2-ارائه مدارک مورد نیاز مندرج در ذیل

·       مدارک مورد نیاز :

1- یک قطعه عکس
1- یک برگ کپی شناسنامه
3-تهیه فیش بانکی مطابق تعرفه هر سال مندرج در دستورالعمل (وجه مذکور قابل واریز به حساب سیبا ۲۱۷۰۶۰۱۸۱۰۰۰۱به نام حفاظت محیط زیست در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور می‌باشد.)