دامنه عملکرد : کلیه متقاضیان دارای جواز حمل سلاح ویژه اسلحه گلوله زنی مجاز

 

شرایط صدور :

 
 1- حضور شخص
2-دارا بودن جواز  معتبر حمل سلاح
3- عدم سوء پیشینه در خصوص شکار وحوش و صید غیر مجاز
 

مراحل انجام کار :

1-مراجعه به اداره کل حفاظت محیط زیست ( واحد حفاظت از مناطق و امور شکار و صید ) و تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز
 2 -صدور دفترچه شناسایی سلاح ساچمه زنی توسط مسئول مربوطه
3-مهر و امضا دفترچه صادر شده توسط مدیریت
 

مدارک مورد نیاز :

1-دو قطعه عکس
      2-اصل و کپی جواز حمل سلاح ساچمه زنی
3- کپی شناسنامه
4- تهیه فیش بانکی به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۰۶۰۱۸۰۸۰۰۲ به نام حفاظت محیط زیست در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور قابل واریز می‌باشد .
5-تحویل دفترچه قدیمی